MOLPAT
Merkezimiz; Hacettepe Üniversitesi bünyesinde alanında donanımlı araştırmacıları ile günümüz teknolojisine uygun cihaz ve laboratuvar imkanlarını bir araya getirerek, araştırmaları desteklemek ve yeni araştırmalara olanak sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Personel

Doç. Dr. Aytekin Akyol

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp (ing) Fakültesi’nden mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Daha sonra 2002-2007 yılları arasında Michigan Üniversitesi'nde Prof.Dr. Eric R. Fearon'ın Laboratuvarında kolorektal kanser alanında doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2007 yılının sonunda Öğretim Görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nda göreve başlamıştır. 2011 yılında doçent olmuştur. Halen HÜTF Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda ve 2012 yılından bu yana da Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Tümör Patolojisi Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi 2010 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) ödülünü almıştır. Bilimsel çalışmaları sırasında yapılan transgenik fare modelleri "New Mouse Colon Cancer Progression Model" ve "Generation of Transgenic Mice with Colon-Specific Mosaic Cre Expression" olmak üzere faydalı model olarak lisanslanmıştır. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi'nde transgenik hayvan araştırma altyapısını oluşturarak, pronükleer mikroenjeksiyon yöntemiyle 2012 yılında ilk kez transgenik fare üretimini yapan ekibin başında görev yapmıştır. 2013 yılında H.Ü. Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurarak Merkez Müdürü olarak atanmıştır. Bu merkezdeki çalışmalar sonucunda 2017 yılında CRISPR/Cas9 yöntemi ile nadir hastalık ilişkili, 2018 yılında ise kanser ilişkili iki farklı fare geni nakavt edilerek hastalık modeli oluşturulmuştur. Dr. Akyol ayrıca 2017 yılından itibaren H.Ü. Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak da görev yapmaktadır. Ankara Patoloji Derneği ve International Society for Transgenic Technologies (ISTT) üyesidir.

E-mail

aytekina@hacettepe.edu.tr

Telefon

03123051555 / 119

İlgi alanları

Gastrointestinal ve hepatopankreatikobilier sistem patolojisi, kanserin moleküler mekanizmaları, kalıtsal kanserler, kolorektal kanser patogenezi ve transgenik farelerde hastalık modellemesi

Doç. Dr. Alparslan Alp

Dr. Alpaslan Alp 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlığını 1998 yılında tamamladı. 1996 yılında ABD University of California, San Francisco’da Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde tüberkülozda ilaç direnci konusunda çalıştı. 2013-2014 yıllarında ABD Johns Hopkins Üniversitesi Tüberküloz Araştırma Merkezinde tüberküloz ilaç direnç mekanizmalarının ve yeni ilaç hedeflerinin araştırıldığı projelerde çalıştı. 2016 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Klinik Patoloji Laboratuvarı Direktörlüğü görevini yürütmektedir. Mikrobiyolojide moleküler yöntem uygulamaları ve tüberküloz mikrobiyolojisi temel ilgi ve araştırma alanlarıdır.

E-mail

aalp@hacettepe.edu.tr

Telefon

03123051290

İlgi alanları

Tüberkülozun laboratuvar tanısı, ilaç direnci saptama yöntemleri, yeni ilaç hedefleri, moleküler yöntem uygulamaları

Dr. Seçil Demirkol Canlı

Dr. Seçil Demirkol Canlı lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde 2012'de tamamladı. Doktorasını yine aynı bölümde Dr. Ali Osmay Güre danışmanlığında tamamlamış olup, doktora tezi Moleküler Biyoloji Derneği tarafından verilen "Outstanding Thesis Award"a layık görüldü. Dr. Seçil Demirkol Canlı,  2018-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma merkezine Dr. Öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Eylül 2022'den itibaren Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Temel ilgi alanları kanserde prognoz ve tedavi yanıtı ile ilişkili moleküler biyobelirteçlerdir.

https://www.researchgate.net/profile/Secil_Demirkol

https://www.linkedin.com/in/se%C3%A7il-demirkol-55069714b/r

E-mail

secil.demirkol@hacettepe.edu.tr

Telefon

03123052997

İlgi alanları

Kanser, prognoz, biyobelirteç, yanıt tahmini, EMT

Prof. Dr. Ömer Dizdar

Dr. Omer Dizdar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 2000 yılında bitirdi. Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2000-2005 yılları arasında, yandal uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde 2005-2009 yılları arasında tamamladı. 2011 yılında doçent, 2017 yılında profesör oldu. 2004 yılında iç hastalıkları uzmanlık eğitimi esnasında Prof. Dr. Şeref Zileli-Yılın Başarılı Asistanı Ödülü'nü, 2011 yılında Prof. Dr. Nijad Bilge Ödülü'nü, 2012 ve 2018 yıllarındaTürk Tıbbi Onkoloji Derneği Onkoloji Araştırma Ödülü'nü aldı. Prof. Dr. Ömer Dizdar halen Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

E-mail

dromerdizdar@gmail.com

Telefon

03123054330

İlgi alanları

Meme kanseri, gastrointestinal kanserler, kemik ve yumuşak doku sarkomları

Prof. Dr. Gaye Güler Tezel

Dr. Gaye Güler Tezel, Ankara Atatürk Lisesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2001 yılında tamamladı. Moleküler patoloji doktorasını Nagoya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Japonya’da yaptı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Baş-boyun, endokrin ve moleküler patoloji başlıca ilgi alanlarıdır. Patoloji Dernekleri Federasyonu Endokrin ve Moleküler Patoloji Çalışma grubu başkanlıkları yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Oran Kulübü 2.başkanıdır.

E-mail

gayejp@yahoo.com

Telefon

03123051555 / 118

İlgi alanları

Baş-boyun patolojisi, endokrin patoloji, moleküler patoloji

Prof. Dr. Ayşegül Üner

Dr. Ayşegül Üner 1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1992 yılında Mikrobiyoloji-İmmünoloji Alanında doktorasını Amerika Birleşik Devletleri Syracuse’da SUNY-HSC’da tamamlamıştır.  Anatomik ve Klinik Patoloji’de uzmanlık eğitimini ve Hematopatolojide üst-uzmanlık eğitimini Upstate Medical Center – Syracuse’da Patoloji Bölümünde bitirdikten sonra 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.  2001 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülüne ve daha sonra Hacettepe Bilim Ödülüne layık görülmüştür.

E-mail

ayseguluner101@gmail.com

Telefon

03123052950

İlgi alanları

Hematopatoloji, meme patolojisi, molekuler patoloji

Stajyerler

Diren Arda Karaoğlu

Dr. Seçil Demirkol Canlı ile kronik hepatit B hastalarında hepatoselüler kanser gelişme riskini öngörmeye katkıda bulunabilecek, hücredeki mRNA ekspresyon profilindeki değişiklikler temelinde bir model geliştirilmesi üzerine biyoinformatik çalışmalarını sürdürmektedir.  E-mail: diren.karaoglu@hacettepe.edu.tr