MOLPAT
Merkezimiz; Hacettepe Üniversitesi bünyesinde alanında donanımlı araştırmacıları ile günümüz teknolojisine uygun cihaz ve laboratuvar imkanlarını bir araya getirerek, araştırmaları desteklemek ve yeni araştırmalara olanak sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Projeler
  • Diffüz büyük B hücreli lenfomalarda (DBBHL) APOBEC/AID ailesi üyelerinin expresyonu ve regülasyonu (TSA-2019-17764, K. araştırma). Yürütücü: Ayşegül Üner. Araştırmacılar: Gürcan Günaydın, Emre Gedik, Elif Çakan, Seçil Demirkol Canlı
  • Mide kanserinde prognoz tahmini için biyobelirteçlerin doğrulanması (TSA-2019-18064, K. araştırma). Yürütücü: Seçil Demirkol Canlı, Araştırmacılar: Nesrin Turhan, Meral Üner, Ali Osmay Güre
  • Immun kontrol noktası blokaj tedavisi alması planlanan kanser hastalarında tedavi yanıtının genetik ve immunolojik belirleyicilerinin araştırılması (TSA-2019-18199, K. araştırma). Yürütücü: Ömer Dizdar, Araştırmacılar: Güneş Esendağlı, Deniz Can Güven, Sakine Ulusoy, Mustafa Erman, Saadettin Kılıçkap, Feyzagül Özbay, Seçil Demirkol Canlı
  • Stafilokokal enterotoksinler SEA ve SEB varlığında akut miyeloid lösemi (AML) hücre hatlarının ilaç yanıtı profilinin ve kemoterapiye yanıtının belirlenmesi (TÇP-2019-18096, PRJTIPKISAAD.Çağrılı). Yürütücü: Seyhan Türk, Araştırmacılar: Can Türk, Gülberk Uçar, Seçil Demirkol Canlı, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu
  • Üçlü Negatif Meme Kanseri (TNMK ya da Diğer Bir Adıyla Bazal Tip) Için Prognoz ve Kemosensitivite Biyobelirteçlerin Belirlenmesi, in Vitro ve in Vivo Deneylerle Doğrulanması (TUBITAK-İkili İşbirliği). Yürütücü: Ali Osmay Güre, Araştırmacılar: Seçil Demirkol Canlı, Muhammad Waqas Akbar
  • Biyomarkör Keşfi ve Kolorektal Kanserin Prognostik Sınıflandırılmasında Önemli Olabilecek Metabolik Belirteçlerin Değerlendirilmesi (COST). Yürütücü: Sreeparna Banerjee. Araştırmacılar: Seçil Demirkol Canlı, Ali Osmay Güre